aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Kamienna Góra

Wiadomo już na co miasto Kamienna Góra wyda 5,7 mln zł z odszkodowań za grunty pod budowę drogi S3. Rada miasta zgodziła się także na emisję miejskich obligacji, które zapewnią finansowanie kolejnych wydatków inwestycyjnych.

 

Za pieniądze z odszkodowań chcemy zrealizować m. in.:

• przebudowę jazu na rzece Zadrna, który zapewni lepsze zasilanie zalewu w wodę i poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe;

• wniesienie udziałów do TBS i budowę blisko 50 mieszkań w budynkach przy ul. Broniewskiego i Staszica;

• budowę dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej;

• przygotowanie dokumentacji na remont ul. Wrzosowej w Kamiennej Górze;

• przebudowę chodnika przy ul. Spacerowej;

• zakup i montaż toalet automatycznych na terenie zalewu i w rynku;

• modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (prace dodatkowe);

• remont tarasu i wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2;

• zabezpieczenie ppoż. w Szkole Podstawowej nr 1;

• remont ulic: Słowackiego i Traugutta.

 

Z kolei dzięki emisji obligacji na prawie 7 mln zł zrealizujemy:

• przebudowę ulicy Śląskiej;

• przyłącza gazu i instalacje w budynkach komunalnych na os. Antonówka;

• budowę placu zabaw przy przedszkolu nr 2;

• modernizację budynku MOPS;

• budowę schodów i ścieżki dla pieszych nad zalewem;

• przebudowę placu zabaw przy ul. Piastowskiej;

• rozbudowę placu zabaw na os. Antonówka;

• opracowanie dokumentacji koniecznej do przebudowy i remontów ulic: Małej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej i Nadrzecznej;

• wykup gruntów pod inwestycje i modernizację komunalnej substancji mieszkaniowej;

• ogrodzenie ruin zamku;

• remonty budynków mieszkalnych 1,5 mln zł.

 

Zabezpieczymy też wkład własny do:

• przebudowy budynku Centrum Kultury;

• przebudowy drogi Papieża Jana Pawła II;

• przybudowy sali sportowej przy SP 1.

W tym roku w planach mamy także budowę drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej.

REKLAMA