Drukuj

kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy Panu Adamowi Blicharskiemu
Wiceburmistrzowi Kamiennej Góry z powodu odejścia matki

składa
Marzena Machałek Wiceminister Edukacji Narodowej