aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. relacja wideo z sesji

Radni miasta Kamienna Góra uchwalili dzisiaj nowe stawki swoich diet oraz wynagrodzenia burmistrza. Zmiany były konieczne z powodu wprowadzenia zmian w prawie. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 sierpnia 2021 roku.

Początkowy projekt uchwały zakładał, że szeregowy radny otrzymywać będzie ponad 2,5 tys. zł miesięcznie, a przewodnicząca rady ponad 3,1 tys. zł. Jeszcze przed sesją proponowane kwoty zostały obniżone. Po zmianie zaproponowano, aby zwykły radny otrzymywał ponad 2300 zł, przewodnicząca ponad 2900 zł. Za przyjęciem takich stawek zagłosowało 8 radnych, 4 było przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu.

Projekt uchwały dotyczący nowego wynagrodzenia burmistrza zakładał wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 9 630 zł (przy maksymalnym możliwym 10 430 zł), dodatek funkcyjny 3 450 zł (maksymalna wysokość), dodatek specjalny 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (radni nie mają możliwości zmiany), czyli 3 924 zł. W sumie to 17 004 zł. Do tego należy doliczyć dodatek za wysługę lat. Wszystkie kwoty są kwotami brutto.

Radni Andrzej Grzyb i Janusz Jarosz stwierdzili, że burmistrz powinien otrzymywać minimalne wynagrodzenie gwarantowane prawem, czyli 14,4 tys. zł plus wysługa lat. Powodem ustalenia wynagrodzenia na takiej wysokości miał być m.in. brak udzielenia absolutorium i wotum zaufania.

Przewodnicząca rady Violetta Majak, na prośbę radnego Jacka Bruździaka, uzasadniła podwyżkę pensji burmistrza. Za taką kwotą miała świadczyć wysokość otrzymanych środków zewnętrznych, poziom wynagrodzenia dyrektorów i prezesów miejskich placówek i spółek oraz zróżnicowanie wynagrodzeń w ratuszu.

Radny Sławomir Sławiński zaproponował zmniejszenie wynagrodzenie zasadniczego do 8500 zł, po takiej zmianie całe wynagrodzenie wynosiłoby 15 535 zł plus wysługa lat. Pomysł radnego poparło 5 radnych, 10 było przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Radni wrócili więc do pierwotnego projektu. Za zagłosowało 9 radnych, 4 było przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu. Janusz Chodasewicz od 1 sierpnia 2021 roku zarabiać będzie 17 004 zł brutto + wysługa lat.

 

REKLAMA