aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

starosta Jarosław Gęborys, fot. archiwum

Radni powiatu kamiennogórskiego ustalili dzisiaj nowe wynagrodzenie starosty. Zrezygnowali z uchwalania swoich diet. Obie zmiany wynikają ze zmian w prawie.

Maksymalne wynagrodzenie starosty powiatu wielkości powiatu kamiennogórskiego to 10 250 zł wynagrodzenia zasadniczego, 3 150 zł dodatku funkcyjnego i 30% dodatku specjalnego. Do tej kwoty trzeba doliczyć tzw. wysługę lat. Wszystkie kwoty są kwotami brutto. Radni mogliby te składniki obniżyć do 80%, ale większość postanowiła przyznać Jarosławowi Gęborysowi maksymalne wynagrodzenie. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 11 radnych, 1 był przeciwko, 4 wstrzymało się od głosu.

Uchwała będzie obowiązywać od 1 sierpnia 2021 roku. Do tej pory wynagrodzenie zasadnicze starosty wynosiło 4 700 zł, dodatek funkcyjny 1 900 zł, dodatek specjalny 40%.

Radni mieli ustalić również nową wysokość swoich diet, ale projekt uchwały usunięty został z porządku obrad. Radni będą musieli do tematu wrócić lub decyzję podejmie wojewoda.

fot. archiwum

 

REKLAMA