aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. umwd

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, współprowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od przyszłego roku będzie instytucją samodzielnie prowadzoną przez Ministerstwo. Akt przekształcenia podpisali dziś prof. Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz marszałek Cezary Przybylski.

Historia Muzeum Narodowego we Wrocławiu sięga marca 1947 r., kiedy zostało utworzone decyzją ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki. Po 51 latach zostało przejęte przez samorząd województwa na mocy reformy ustrojowej z 1998 r. Obecnie Muzeum Narodowe znajduje się w 4 lokalizacjach: główna siedziba przy pl. Powstańców Warszawy oraz oddziały - Muzeum Etnograficzne, Muzeum Panoramy Racławickiej, Pawilon Czterech Kopuł oraz Składnica Muzealna.

- Przez lata Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspierał i dbał o Muzeum Narodowe we Wrocławiu - niezwykle ważną dla Dolnego Śląska i całej Polski instytucję. Przekształcenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury podniesie jej prestiż oraz pozwoli na zwiększoną promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego Dolnego Śląska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ten sposób umacniamy pozycję Muzeum jako bardzo ważnej instytucji na muzealnej mapie naszego kraju – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Bogate zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu to ponad 200 tys. obiektów, które pozwalają zwiedzającym odkrywać przeróżne dziedziny sztuki, m.in. średniowieczne śląskie rzeźby kamienne i drewniane, malarstwo, zarówno polskie jak i europejskie, podziwiać dzieła sztuki rzeźbiarskiej, rysunkowej, graficznej oraz zbiory minionych epok od antyku przez średniowiecze do początków XX wieku. W Muzeum Narodowym zgromadzone zostały również bogate zbiory książek i dokumentów. Trzon kolekcji tworzą artefakty głównie z obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska, a znaczna część z nich pochodzi ze zbiorów dawnych muzeów niemieckich. Znajdują się tu także dzieła sztuki przekazane w 1946 roku z lwowskich galerii sztuki przez ówczesne władze ZSRR.

- O wyjątkowości Muzeum Narodowego świadczy przede wszystkim jego różnorodność. Wszystkie ekspozycje w każdym z oddziałów są chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców naszego miasta i regionu, jak również wielu turystów, uczniów w ramach wycieczek szkolnych oraz uczestników licznych wystaw i warsztatów – podsumowuje Krzysztof Maj, członek zarządu województwa.

Podczas ostatniej reformy muzealnictwa w Polsce, przeprowadzonej w 1998 r., Muzeum Narodowe we Wrocławiu zostało oddane w ręce samorządu województwa dolnośląskiego. Postanowieniem tym jedna z najprężniejszych placówek muzealnych w kraju utraciła status instytucji państwowej. Doprowadziło to do powstania różnic w prawach i możliwościach tego Muzeum w porównaniu z muzeami państwowymi o podobnym znaczeniu, zbiorach, dorobku naukowym, działalności wystawienniczej i wydawniczej oraz współpracy międzynarodowej. Błędną decyzję z 1998 r. częściowo naprawiła w 2005 r. umowa o współprowadzeniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która wzmocniła pozycję Muzeum.

- Dzisiejsze decyzje o przekształceniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu w instytucję państwową to spełnienie marzeń naszych poprzedników i nas samych – mówi dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. - W ten sposób uwieńczone zostają trwające dziesięciolecia starania mojego poprzednika – dyrektora Mariusza Hermansdorfera. To dla nas jednocześnie zaszczyt, jak i ogromne wyzwanie. To wdzięczność i świadomość tego, że stajemy się już także nominalnie jednym z najważniejszych muzeów w naszym kraju. A to jest efekt pracy byłych i obecnych Pracowników Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Im wszystkim dziękując, jednocześnie bardzo szczerze gratuluję. I wyrażam wdzięczność Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – które staje się naszym jedynym Organizatorem – za podjęcie trudu przeprowadzenia tego niełatwego przekształcenia. Dziękuję Samorządowi Województwa Dolnośląskiego za lata jakże owocnej współpracy i wsparcia, którego zawsze doświadczaliśmy. Zapewniam jednocześnie, że w dalszym ciągu – i to z jeszcze większym zapałem oraz pasją – będziemy aktywnie wykonywać swoją posługę kulturalną dla miasta Wrocławia, dla Dolnego Śląska i dla Polski – dodaje dyr. Oszczanowski.

 

REKLAMA