Print

Kamienna Góra - TAM GDZIE MY TAM NASZA FLAGA

W związku z obecną sytuacją Centrum Kultury – organizator konkursu plastycznego „Tam gdzie ja tam moja flaga” unieważnia regulamin konkursu. Nie rezygnujemy jednak z naszej tradycji honorowania ŚWIĘTA FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, przypadającego na 2 maja. Proponujemy rodzinom mieszkającym w powiecie kamiennogórskim udział w konkursie plastycznym „TAM GDZIE MY TAM NASZA FLAGA”

 

Korzystając z czasu spędzanego w domach możecie Paostwo razem z dziedmi powspominać wspólnie spędzane wakacje, zawody sportowe, domowe tradycje, zabawne sytuacje itd. lub wymyślid, nawet fantastyczne, sytuacje w których rodzinnie możecie uczestniczyd w przyszłości.

Po „przegadaniu” sytuacji i ustaleniu tematu pracy plastycznej narysujcie, wyklejcie, namalujcie wspólnie pracę plastyczną, odzwierciedlającą rodzinę w danej sytuacji.

Pamiętad należy, aby jednym z jej elementów była polska flaga.

Po wykonaniu pracy należy ją sfotografowad i zdjęcie przesład w formie załącznika na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. W temacie wiadomości prosimy podad tytuł konkursu - „Tam gdzie my tam nasza flaga”, a w treści – imiona i nazwiska autorów pracy, adres zamieszkania, numer telefonu. Rodzina może przesład na konkurs maksymalnie dwie prace. Termin nadsyłania zdjęd prac na adres e-mail upływa 20 kwietnia br.

Uwaga!
Przesyłając pracę na konkurs wyrażacie Paostwo jednocześnie zgodę na udział w konkursie, zarówno Was jaki Waszych podopiecznych., a co za tym idzie zgodę na publiczną prezentację pracy oraz danych osobowych autorów na stronie internetowej Organizatora, na portalu społecznościowym Facebook, oraz w lokalnych środkach masowego przekazu celem promocji konkursu i działań Centrum
Kultury w Kamiennej Górze.

ETAPY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
I etap – 21.04.2020r. – jury powołane przez Organizatora wybierze 10 prac i umieści je na Facebooku Centrum Kultury .
II etap – 21.04. – 1.05.2020r. do godziny 12.00 – głosowanie na Facebooku Organizatora.
Każdy z odwiedzających może przyznad „lajka” najlepszej jego zdaniem pracy.
III etap – 2 maja 2020r. – Organizator, po zliczeniu „lajków”, ogłosi na stronie internetowej www.domkultury-kg.org.pl oraz na Facebook-u wyniki głosowania.

Autorzy prac, które uzyskają największą liczbę „serduszek” otrzymają nagrody.

O nagrodach, ich autorach oraz o sposobie przekazania laureatom nagród poinformujemy Państwa w dniu ogłoszenia wyników konkursu.