aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

pupDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz. 374,567 i 568).

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 (w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu) w dniu 08 kwietnia 2020 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.3.2020. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

Wielkanoc 2020 - MPWiK Kamienna Góra

Wielkanoc 2020 - UM Kamienna Góra

Wielkanoc 2020 - UG Marciszów

Grafika - https://cppc.gov.pl/

Gmina Lubawka otrzymała grant w wysokości 59.999,97 zł na zakup laptopów w ramach zdalnej szkoły z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

#zostanWdomu - Lubawka

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 03 kwietnia 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.

Wielkanoc 2020 - UM Lubawka

fot. UM Lubawka

Roboty budowlane przy budowie świetlicy wiejskiej w Opawie, pomimo zawirowań pogodowych, trwają w najlepsze. W dniu 31 marca 2020 r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych na kwotę 322 226,66 zł.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA