aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

ZUSZUS zaprasza wszystkich, którym codzienny wir pracy i obowiązków kazał odkładać na później sprawy związane z ZUS. W sobotę 15 czerwca sale obsługi klientów we wszystkich jednostkach będą otwarte i dostępne dla klientów w godz. 8:00 - 15:00.

Kamienna GóraBurmistrz Kamiennej Góry informuje, że od dnia 17 czerwca 2013 r.  wznowiona zostanie działalność Punktu Konsultacyjnego  dla ofiar przemocy  oraz osób uzależnionych  od alkoholu, narkotyków  i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry, przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze (II piętro) – tel. /75/  744 19 44.

ZSZiO Kamienna GóraW środę (5 czerwca) reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących uczestniczyła w finale dolnośląskim indywidualnych mistrzostw w lekkiej atletyce szkół ponadgimnazjalnych.

W związku z  normalizacją warunków pogodowych oraz obniżeniem się stanów wód w rzekach Bóbr i Zadrna, zarządzeniem Burmistrza Kamiennej Góry z dnia 5.06.2013 r. o godzinie 15.00 odwołuje się pogotowie przeciwpowodziowe.

W związku z  normalizacją warunków pogodowych oraz obniżeniem się stanów wód w rzekach  Bóbr i Zadrna, zarządzeniem Burmistrza Kamiennej Góry z dnia 5.06.2013 r. o godzinie 15.00 odwołuje się pogotowie przeciwpowodziowe.

W dniu 4 czerwca 2013 roku Starosta Kamiennogórski Ewa Kocemba  w trybie alarmowym zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na które zaprosiła również Wójtów, Burmistrzów.  W posiedzeniu uczestniczyli:  Wicestarosta- Tadeusz Rycharski, Etatowy Członek Zarządu- Jarosław Gęborys, Skarbnik Powiatu- Zbigniew Lipień, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ryszard Klimsiak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego- Anna Kuszaj, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze- Robert Słowik, Zca- Komendanta Powiatowego Policji- Tomasz Kościcki, Naczelnik Wydziału Prewencji – Grzegorz Frączkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii- Edyta Gizel- Gawron, Powiatowy Inspektor Sanitarny- Andrzej Wyrzykowski, Burmistrz Miasta Kamienna Góra- Krzysztof Świątek, Burmistrz Miasta Lubawka- Tomasz Kulon, Wójt Gminy Kamienna Góra- Stanisław Szmajdziński, Wójt Gminy Marciszów- Stefan Zawierucha, przedstawiciel Powiatowego Centrum Zdrowia- Gerard Czyczkan.

ZSZiO Kamienna GóraSzkolny Klub Wolontariatu przy ZSZiO w Kamiennej Górze ogłosił w dniu dzisiejszym wśród uczniów, zbiórkę dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w powiecie kamiennogórskim.

Dary przekazywać mogą również osoby spoza szkoły. Przedmioty przyjmowane są w szkole od godziny 8 do 15.

SanikomW ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM SIĘ PARAMETRÓW  DOSTARCZONEJ DO SIECI WODY W MIEJSCOWOŚCI MISZKOWICE, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” SP. Z O.O. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEWYKORZYSTYWANIE WODY DO CELÓW SPOŻYWCZYCH  ORAZ WYKORZYSTYWANIE WODY DO CELÓW NIE SPOŻYWCZYCH WYŁĄCZNIE PO JEJ PRZEGOTOWANIU.

Gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra swoim zarządzeniem z dnia 3 czerwca br. powołał Komisję ds. szacowania strat po ostatnich deszczach. Członkowie Komisji już wyjechali w teren. Mieszkańcy, u których doszło do zalań mieszkań powinni ten fakt zgłosić w urzędzie gminy (osobiście bądź telefonicznie 75 610 62 92) lub u sołtysa wsi.
Przewiduje się, że prace Komisji potrwają kilka dni.

Kamienna GóraProsimy wszystkie osoby które poniosły straty związane z przybraniem wody w rzekach Bóbr i Zadrna na terenie miasta Kamienna Góra o zgłaszanie się po pomoc finansową (zasiłek) i materialną (środki czystości itp.) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 1.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA