aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXXIV Sesję Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

fot. starostwo Kamienna Góra

Starosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, w granicach działki nr 13.

sanikomZ powodu prowadzonych prac remontowych sieci wodociągowej we wtorek (9 czerwca) od godziny 8:00 do godzin popołudniowych możliwe będą przerwy w dostawie wody w miejscowościach Jarkowice, Miszkowice. 

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

lubwka

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka" od dnia 04.06.2020 r. zostaje wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

0fot. UM Lubawka

W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Kamienna Góra - Strefa Płatnego Parkowania

Urząd miasta w Kamiennej Górze przejął zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania. Na ulice wyruszyli kontrolerzy sprawdzający wnoszenie opłat.
Zamierzamy uporządkować strefę, wymusić większą rotację pojazdów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie. Przypominamy najważniejsze z nich.

Lubawka logo

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości" w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra,( w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu), Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 01 czerwca 2020 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

fot. UM Kamienna Góra

Kamiennogórski samorząd przekaże 60 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Placówka pilnie potrzebuje automatycznej myjni – dezynfektora do endoskopów. Radni miejscy zarezerwowali już odpowiednią sumę w budżecie miasta.

tarczaDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w ramach działań związanych z tarczą antykryzysową ogłasza III nabór wniosków na:

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA