Print

fot. Lubawka

Euroregion Nysa pozytywnie ocenił dwa wnioski o dofinansowanie mikroprojektów, złożone przez Gminę Lubawka, w związku z czym zostaną one przedstawione podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w czerwcu, który ostatecznie podejmie decyzję o dofinansowaniu.

 

Partnerem obu projektów jest Miasto Zaclerz, z którym Gmina Lubawka ma długą i owocną tradycję współpracy.

Sport nie zna granic” to projekt, który ukierunkowany jest na dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w Lubawce. Działania obejmują przeprowadzenie cyklu zawodów sportowych w różnych konkurencjach takich jak: gimnastyka, biathlon, unihokej czy piłka nożna, w których wezmą udział uczniowie z Polski i z Czech. W ramach projektu partnerskiego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubawce będą brały udział w zawodach organizowanych u czeskiego partnera. Projekt ma za zadanie propagowanie zdrowego stylu życia, przełamanie barier językowych, kulturowych, lepsze poznanie sąsiadów, a dzięki pozyskanym środkom szkoła zyska nowy sprzęt sportowy. Budżet projektu to około 16.000,00 euro, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, 5% wyniesie dofinansowanie z budżetu Państwa, natomiast Gmina Lubawka partycypować będzie w kosztach w wysokości około 1.600,00 euro.

Zawody sportowe na pograniczu” projekt, w ramach którego Gmina Lubawka zorganizuje ultramaraton biegowy i MTB na trasach polsko – czeskiego pogranicza. Ze względu na położenie oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć Opawa została wybrana jako baza zawodów. Zawodnicy będą mieli do wyboru dwie trasy: 60 i 20 km. Zgodnie z zamysłem w dwudniowym wydarzeniu weźmie udział 400 zawodników z Polski i z Czech. Realizacja projektu wpisuje się w strategię promocji Gminy Lubawka jako miejsca idealnego do aktywnego wypoczynku w pięknej naturze Karkonoszy. Koszt realizacji projektu to około 23.000,00 euro, struktura finansowania, tak jak w pierwszym projekcie, zakłada dofinansowanie 85% z UE, 5% z budżetu Państwa, wkład własny Gminy Lubawka wniesie około 2.300,00 euro.