Print

fot. UM LubawkaStowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica" i Gmina Lubawka realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości" w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

 

W ramach projektu chcemy doposażyć Dolinę Miłości w małą architekturę tj. dwa stoły i 4 ławki oraz 6 ławek usytuowanych wokół ogniska. Zaplanowane jest także wspólne sadzenie sadzonek wraz z warsztatami ekologicznymi na koniec projektu.

Koszt projektu wynosi 6236 zł i jest 100% dofinansowany ze środków unijnych.

fot. UM Lubawka