aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Lubawka

Z uwagi na potrzebę edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zaplanowaliśmy utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej zaczynającej się u wylotu Doliny Miłości, kończącej się pod rezerwatem "Kruczy Kamień".

 

W ramach projektu chcemy urządzić ścieżkę edukacyjno-dydaktyczną w Kruczej Dolinie w oparciu o cenne przyrodniczo miejsca. Na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej zostanie zamontowanych 10 stanowisk edukacyjnych, a każde z nich składać się będzie z tablicy. Przebieg ścieżki, opracowanie koncepcji i projekt tablicy zostanie przygotowany przez wykwalifikowaną osobę. Ścieżka zostanie także wyposażona w małą architekturę tj. 6 ławek. W celu promocji wytyczonej ścieżki chcemy dodatkowo zainstalować dwie tablice informacyjne opisujące trasę ścieżki ekologicznej, obszar Natura 2000 i występującą w lesie florę i faunę.

Koszt projektu wynosi 30.000 zł i jest w 100% dofinansowany ze środków unijnych.

fot. UM Lubawka

 

REKLAMA