aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Kilińskiego, R. Traugutta, T. Kościuszki, gen. J. Hallera i Piastowskiej w Kamiennej Górze.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Miasta Kamienna Góra na lata 2020-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kotliny Kamiennogórskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 177/9, obr. nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 513/17, 19, 24, 31-32; obr. nr 6).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 218/14-16; obr. nr 3).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 310/29; obr. nr 6).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wałbrzyskiej (cmentarz) w Kamiennej Górze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania częściowego dofinansowania ze środków budżetu Miasta Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

20. Zamknięcie Sesji.

REKLAMA