aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Kamienna Góra

Od poniedziałku, 11 maja łagodzimy ograniczenia związane z funkcjonowaniem urzędu miasta w Kamiennej Górze. Ratusz otwiera się na petentów, jednak wizytę trzeba wcześniej umówić telefonicznie.

 

Otwarta zostaje kasa oraz poszczególne wydziały urzędu miasta. Jednak w celu minimalizacji ryzyka zakażenia nadal zachęcamy do telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z urzędnikami. Zalecamy, by opłat dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych.

 

Zasady bezpiecznego poruszania się po ratuszu

- Wejście do ratusza jest możliwe tylko maseczce ochronnej.

- Osobiste wizyty w wydziałach należy wcześniej umówić telefonicznie. Urzędnik prowadzący sprawę wyznaczy godzinę spotkania. W ten sposób nie chcemy narażać petentów na oczekiwanie w kolejkach.

- Spotkania będą wyznaczane w godzinach 9 – 14.

- Podczas wizyty w ratuszu należy zgłosić się do wybranego wydziału i poczekać na wezwanie przez urzędnika.

- Wizyty w kasie urzędu nie należy wcześniej umawiać. Jeśli przed okienkiem pojawi się równocześnie kilka osób, należy zachować bezpieczny odstęp. Taśmą wyznaczyliśmy miejsca oczekiwania.

- Wizyty w Biurze Obsługi Klienta też nie wymagają wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia. Do biura wchodzimy pojedynczo. Można w nim pobrać druki wniosków i deklaracji oraz uzyskać informacje nie będąc wcześniej umówionym w konkretnym wydziale.

- Osoby niepełnosprawne lub mające trudności w poruszaniu się, które chcą skorzystać z windy, powinny zgłosić to w Biurze Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu 75 645 55 40.

- Nadal pozostawiamy przed ratuszem urnę na korespondencję. Petenci, którzy zamierzają złożyć w urzędzie jedynie dokumenty, są proszeni o korzystanie z tej skrzynki.

 

REKLAMA