aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Lubawka

6 maja 2020 r. odbyło się robocze spotkanie członków Aglomeracji Wałbrzyskiej w formie telekonferencji, w której uczestniczyła Burmistrz Miasta Lubawka - Ewa Kocemba. Podczas spotkania Dyrektor Bożena Dróżdż omówiła aktualnie rozstrzygnięte konkursy oraz przedstawiła tematykę i zakresy naborów na następne konkursy z ZIT AW (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej). Nadmienić należy, iż Gmina Lubawka 30 kwietnia 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę sytemu kanalizacji i wodociągów ul. Sądeckiej i Podhalańskiej w Chełmsku Śląskim w ramach naboru RPO 4.2.4 Poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT AW.

 

Aktualnie trwają następujące nabory:
 RPO Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat A Przygotowanie terenów inwestycyjnych) Nabór trwa do 2020-09-08 15:00
 RPO Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) WYŁĄCZNIE PROJEKTY W FORMULE GRANTOWEJ Nabór trwa do 2020-05-19 15:00

Ponadto uzgodniono, iż zostanie także złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej, czyli do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o wyrażanie zgodę na przeznaczenie oszczędności ze zrealizowanych już projektów ZIT-u na przeciwdziałanie COVID-19.

Gorącym tematem spotkania przedstawicieli gmin była analiza możliwości uruchomienia żłobków i przedszkoli w samorządach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Omówiono także kwestię przebiegu drogi S-3 stanowiącego łącznik pomiędzy gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej, jak również perspektywę pomocy dla przedsiębiorców rolnych w związku z suszą.

fot. UM Lubawka

 

 

REKLAMA