aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

marciszowwodociagi marciszowOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY KONSERWATOR – KIEROWCA CIĄGNIKA

 

 • Nazwa i adres jednostki:
  Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów.
 • Zakres wykonywanej pracy:
  • Obsługa oczyszczalni ścieków i przepompowni.
  • Wykonywanie drobnych prac warsztatowo i ślusarskich.
  • Prace na wysokościach powyżej 1,5 m.
  • Prowadzenie i obsługa pojazdów i maszyn wolnobieżnych, ciągników rolniczych oraz zestawów ciągnik z przyczepą w tym przyczepą asenizacyjną, jedno i dwuosiowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z instrukcjami BHP obsługiwanych urządzeń.
  • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
  • Dbałość o dobry wizerunek pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić pracodawcę na straty.
 • Wymagania:
  • ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada wykształcenie minimum zawodowe,
  • posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
  • ważne prawo jazdy kategorii B, T (uprawnienia do kierowania ciągnikiem z jednoosiową beczką asenizacyjną o masie całkowitej powyżej 3,5 tony)
  • sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.
 • Warunki pracy na stanowisku:
  • wymiar czasu pracy: pełny etat,
  • przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2020 r.
  • rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pracy wykonywanej przez pracownika
 • Wynagrodzenie  zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZGK „Wodociągi Marciszowskie”, w tym prawo do trzynastej pensji, premii oraz pakietu socjalnego wg obowiązujących przepisów.

Gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż 2.800,00 zł brutto + dodatek za staż pracy.

 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o pracę,
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).”
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b (I piętro nad Ośrodkiem Zdrowia) w godzinach pracy zakładu lub przesłać pocztą na adres: ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b, 58-410 Marciszów lub pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 511 139 977

REKLAMA