Print

parkomat

31 maja zakończymy współpracę z zewnętrznym operatorem, który administrował Strefą Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze. Te obowiązki na co najmniej dwa lata przejmie urząd miasta. Chcemy uporządkować strefę, wymusić większą rotację pojazdów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie.

 

Ogłosiliśmy właśnie przetarg na dzierżawę i montaż 14 parkometrów. Zostaną one zamontowane w dotychczasowych lokalizacjach.

Zwycięzca przetargu będzie także musiał: dostarczyć mobilny terminal do kontroli poboru opłat, oprogramowanie do zdalnego i stacjonarnego zarządzania strefą oraz przeszkolić naszych pracowników w posługiwaniu się tym systemem. Przetarg obejmuje także serwis urządzeń. Na oferty czekamy do 30 kwietnia 2020 r. Dokumenty do pobrania w BIP.

Ceny za postój w strefie pozostają bez zmian.


Opłaty są pobierane w dni powszednie w godzinach od 9 do 17. Można ich dokonywać gotówką lub za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym.