Print

Grafika - https://cppc.gov.pl/

Gmina Lubawka otrzymała grant w wysokości 59.999,97 zł na zakup laptopów w ramach zdalnej szkoły z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Projekt grantowy realizowany jest we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, który pozwolił naszej Gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Grafika - https://cppc.gov.pl/