aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Lubawka

Roboty budowlane przy budowie świetlicy wiejskiej w Opawie, pomimo zawirowań pogodowych, trwają w najlepsze. W dniu 31 marca 2020 r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych na kwotę 322 226,66 zł.


Wykonano między innymi:
1. Przewody wentylacyjne,
2. Stolarkę okienną i drzwiową
3. Ścianki działowe
4. Całą konstrukcję dachu
5. Częściowe pokrycie dachu.

fot. UM Lubawka

W odbiorze udział wzięli:
Alfred Michno - Kierownik Referatu IGKiP UM Lubawka
Michał Salata -  Pracownik Referatu IGKiP UM Lubawka
Wiesław Król - Radny Rady Miejskiej w Lubawce
Piotr Wasilewicz - Pracownik ENERGOBEST Sieci i Instalacje Energetyczne.  Artur Migacz

fot. UM Lubawka

Aktualny stan zaawansowania dalszych prac jest zadowalający. Wykonano już instalacje elektryczne, kładzione jest ogrzewanie podłogowe i na dniach zostaną wylane posadzki.
Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki wsparciu z "Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020" i aktualny stan zaawansowania prac uprawnia Gminę Lubawka do wystąpienia z pierwszym wnioskiem o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 opawa logo

 

REKLAMA