aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 

Wójt Gminy Kamienna Góra
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości :

Aktualizacja 31.03.2020.
Przetarg odwołany z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 365 0,22 Kochanów JG1K/00007102/3
(księga wieczysta
wolna od wpisów
i obciążeń)
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(Decyzja nr 36/2012 z dnia 08.05.2012 r.
o warunkach zabudowy)
35 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 27 kwietrnia 2020 r. o godzinie 12,30 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Osoby zainteresowane udziałałem w przetargu powinny wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. : 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych i 00/100) do dnia 23 kwienia 2020 r. na niżej podane konto depozytowe Gminy Kamienna Góra:

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka samorząd/nieruchomości.

Kochanów - działka 365

Kochanów - działka 365

 

 

 

REKLAMA