aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

x x 3 4 5 6 7 8 9 x x 12 13 14 15 16 17 18 19 20

W terminie od dnia 5 czerwca 2018 r. do dnia 24 lipca 2018r. na ulicach naszego miasta pojawią się kontenery oznaczone napisem „WYSTAWKA. Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów, które zostaną zlokalizowane w wyznaczonych miejscach do godz. 11.00 danego dnia (wg. poniższego wykazu) a zabrane po godz. 10.00 dnia następnego.

 

Akcja „WYSTAWKA” dot. będzie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg. wskazanego poniżej harmonogramu:

Akcja "Wystawka" - Kamienna Góra