aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraMając na uwadze dobro zwierząt oraz przeciwdziałanie ich bezdomności Burmistrz Miasta Kamienna Góra zachęca właścicieli posiadanych zwierząt do udziału w organizowanej przez Urząd Miasta Kamienna Góra akcji związanej z elektronicznym znakowaniem zwierząt.

 

Działanie to ma na celu szybką identyfikację psa w przypadku jego zaginięcia, oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Aby móc skorzystać z bezpłatnego elektronicznego znakowania należy zamieszkiwać i utrzymywać psa na terenie miasta Kamienna Góra, a także wypełnić zgłoszenie o posiadanym zwierzęciu w gospodarstwie domowym, które zostanie Państwu /mieszkańcom/ dostarczone drogą pocztową i przekazać do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta zs.przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze.

Zgłoszenie będzie można odebrać również osobiście w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (parter, pok. 105) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.kamiennagora.pl z zakładki Ochrona Środowiska/Zwierzęta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w/w Wydziale lub pod numerem telefonu 75 6455 130.

Na podstawie złożonych zgłoszeń Miasto przy udziale lecznicy dla zwierząt, z którą posiada stosowną umowę sfinansuje akcję znakowania zwierząt wraz z jednorazową akcją ich szczepienia przeciw wściekliźnie.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra
Krzysztof Świątek