Print

sanikom LubawkaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. informuje, że po wykonanym badaniu próbki wody w laboratorium, skład wody dostarczonej do wodociągu publicznego w Chełmsku Śląskim i Błażejowie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2015 r., poz. 1989).