aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 22 września 2020 roku uczniowie klasy IV b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na zwiedzenie Podziemnej Trasy Turystycznej „Projekt Arado” aktywnie włączając się do „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa oraz „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera”, które włączają się w proces edukacji regionalnej młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po dojściu do Projektu Arado i zakupieniu przepustek do Podziemnej Trasy Turystycznej spotkali się z pracownikiem przymusowym M – 444, w którego wcieliła się przewodniczka po kamiennogórskich podziemiach – Renata Kurzeja. Po wysłuchaniu najważniejszych informacji dotyczących bezpiecznego wędrowania korytarzami znajdującymi się w wyrobiskach skalnych na zboczach Kościelnej Góry odważnie postanowili o przekroczeniu bramy wejściowej do podziemi.

Po sprawnym przejściu obok wartowni strzeżonej przez śpiącego strażnika Hansa bezpiecznie podążając za swoją przewodniczką przez wydrążone w skałach korytarze sztolni dotarli do pomieszczenia imitującego szpital polowy. Dowiedzieli się również, że wchodząc do podziemi przenieśli się w czasie do 1943 r., w którym rozpoczęto drążenie podziemnych sztolni o nieznanym przeznaczeniu. W kolejnym z korytarzy, poznali prawdę o pracowniku przymusowym M – 444, która okazała się agentem cichociemnym przeszkolonym i zrzuconym na tyły wroga przez wojska brytyjskie. Czwartoklasiści przeszli szybkie przeszkolenie agenturalne, po którym dotarli do pomieszczenia z radiostacją oraz piecem do niszczenia dokumentacji. Następnie jeden z odważnych agentów samodzielnie sprawdzał dojście do znajdującego się poniżej tunelu, do którego pozostali mali kamiennogórscy agenci mogli, dzięki udanemu zwiadowi kolegi, dotrzeć bezpiecznie. Słuchając przewodniczki dowiedzieli się, że wydrążony w skale tunel łączył podziemia sztolni z pobliską fabryką Falka Valentina Grünfelda. W trakcie działań wojennych przeniesiono tam fabrykę Kugelfischer produkującą połowę łożysk tłocznych dla całych Niemiec oraz umieszczono biuro konstrukcyjne firmy lotniczej Arado.Flufzeugwerke Gmbh. Podczas całej wędrówki groziło im niebezpieczeństwo spotkania na swojej drodze niemieckich żołnierzy, więc doświadczenie zdobyte podczas szkolenia było bardzo pomocne w bezpiecznym dotarciu do kolejnej wartowni. Mimo, że nieliczni z nim trochę się bali to jednak ciekawość odkrywanych przez nich kamiennogórskich podziemi przezwyciężyła pojawiające się obawy. Na szczęście podczas podziemnej wędrówki nie natrafili na innych niemieckich wartowników i uczestnicy podziemnej wyprawy bezpiecznie dotarli do największej atrakcji kompleksu, ogromnej hali, w której zobaczyli dużą planszę obrazującą „prototyp” samolotu „Arado E-555 – latające skrzydło” oraz zaimprowizowaną pracownię jego konstruktora Waltera Blume. Ponadto w hali zobaczyli makietę tego samolotu robiąc sobie pamiątkowe, grupowe zdjęcie z przewodniczką.

Po opuszczeniu hali, w kolejnych korytarzach pełniących rolę „magazynu broni”, Daria Napierała opowiadała im o zgromadzonej i prezentowanej w Podziemnej Trasie Turystycznej ekspozycji broni używanej podczas II wojny światowej.. W skrzyniach zobaczyli m. in. egzemplarze broni krótkiej – pistolety, karabin maszynowy typu mauser, karabiny maszynowe używane myśliwców Messerschmitt, szklane granaty, granaty do moździerzy, broń przeciwlotniczą, bombę Nebelwerfer – pocisk burzący zwany „ryczącą krową” ze względu na charakterystyczny dźwięk, czy zapasowy zbiornik samolotowy paliwa do Messerschmitta z napisem „Keine Bombe”, po której znalezieniu i oddaniu władzom wojskowych rolnik otrzymywał nagrodę w wysokości 10 Reichmarek.

Spacerując podziemnymi korytarzami dotarli do zakratowanego tunelu, który upamiętnia pracujących przy drążeniu podziemnych sztolni więźniów w obozowych ubraniach „pasiakach” podczas katorżniczej pracy, którą tylko nielicznym z nich udało się przeżyć. Za swoją ciężką pracę otrzymywali bardzo skromne porcje żywieniowe (4 kromki chleba dziennie). Filia Obozu Pracy „Gross-Rosen” w Kamiennej Górze (Landeshut) działająca przy ul. Nadrzecznej należała do najcięższych spośród ok. 100 filii istniejących w różnych miejscowościach na terenie Śląska. W czasie działań wojennych życie straciło w nich ponad 40 000 więźniów Obozu Koncentracyjnego „Gross-Rosen”. Kamiennogórscy czwartoklasiści po wysłuchaniu informacji o ciężkim losie więźniów chwilą ciszy uczcili ich pamięć oraz wszystkich ofiar II wojny światowej. Na zakończenie pobytu w kamiennogórskich podziemiach zobaczyli także oryginalną radziecką minę morską oraz dotarli do ogrodzonej murem wnęki skalnej, w której zobaczyli różnorodne „wojenne łupy” grabione przez Niemców w trakcie działań wojennych.

Po wyjściu z podziemi zwiedzili ponadto mini-muzeum, w którym zobaczyli różnorodną broń oraz sprzęt wojskowy używany w czasie II wojny światowej (część nawet sprawna do użycia), w tym rakietnicę, karabiny, zbiornik na sprężone powietrze do pocisków rakietowych V 1 oraz jeden z trzech w Polsce egzemplarzy niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMA, której system skutecznie rozszyfrowali polscy kryptolodzy.

Na zakończenie bardzo ciekawej wizyty w kamiennogórskich podziemiach i zwiedzeniu mini-muzeum „Projektu Arado” uczestnicy wycieczki zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcia z przewodniczką RENATĄ KURZEJĄ, która pozwoliła im na bezpieczne oglądnięcie prezentowanych w mini-muzeum karabinów. Po podziękowaniu przewodniczce za mile spędzony czas oraz poznanie kamiennogórskich podziemi oraz pożegnaniu się z Nią, zadowoleni z poznania Podziemnej Trasy Turystycznej udali się jeszcze na zwiedzenie ścieżki dydaktycznej o charakterze historycznym na Parkowej Górze. Ścieżka przebiega nad korytarzami Podziemnej Trasy Turystycznej „Projekt Arado – Zaginione Laboratorium Hitlera”. Spacerując ścieżką zobaczyli ekspozycję militarną prezentującą oryginalny sprzęt wojskowy pochodzący z okresu II Wojny Światowej i lat powojennych. Każdy znajdujący się na ścieżce obiekt militarny posiada własną tablicę militarną. Spacerując ścieżką kamiennogórscy czwartoklasiści zobaczyli m. in. makietę samolotu ARADO E555 – odrzutowego bombowca dalekiego zasięgu, moździerz 82 mm wz. 1937, haubicę 122 mm wz. 1938, zestaw przeciwlotniczy ZPU-2, armatę przeciwpancerną D-44, działo bezodrzutowe D-10 oraz opancerzony samochód rozpoznawczo-patrolowy BRDM-2.

Ponadto na Parkowej Górze zobaczyli dwa pomniki. Pierwszy z nich wybudowany w 1934 r. upamiętniał pierwotnie żołnierzy mieszkańców Kamiennej Góry poległych podczas I wojny światowej, a aktualnie upamiętnia ofiary faszyzmu – więźniów filii obozu pracy „Gross-Rosen” w Kamiennej Górze. (obecnie pomnik jest remontowany)., a drugi znajdujący się poniżej upamiętnia 99 żołnierzy pruskich i austriacki zmarłych w wyniku ran odniesionych w bitwach koło Trutnowa w dniach 27-28 czerwca 1866 r. Po opuszczeniu Parkowej Góry pełni niezapomnianych wrażeń związanych z terenową, regionalną lekcją historii powrócili do swojej szkoły

Opiekę nad uczestnikami podziemnej wyprawy sprawowali Anna Kożuch - wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA