aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM - JR

W dniu 24 stycznia 2020 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu. Mali krzeszowscy turyści zainaugurowali Szkolny Sezon Turystyczny 2020 uczestnicząc w ciekawych zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach ceramicznych. Wycieczka została zorganizowana przy współpracy z Zarządem Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze, którego są członkami.

 

Krzeszowscy drugoklasiści po przyjeździe na parking Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia udali się do kawiarni „Sztygarówka”, gdzie mogli odpocząć oraz zjeść drugie śniadanie.

W „Sztygarówce” spotkali się z edukatorami Centrum - Justyną Korzuch oraz Radosławem Kapciakiem, którzy zapoznali ich z tematyką zajęć edukacyjnych i warsztatów ceramicznych.

Następnie Radosław Kapciak zaprosił jedną z klas na „Szychtę Fuksów – pierwszą zmianę młodych górników” czyli zwiedzanie części wystawowej Muzeum Przemysłu i Techniki obejmujący najstarszy i największy zachowany zespół górniczych budowli przemysłowych pochodzących z przełomu XIX i XX w. Zwiedzane przez małych krzeszowian wystawy prezentują dzień pracy górnika oraz specyfikę pracy w kopalni. Już w pierwszym pomieszczeniu dowiedzieli się, że praca w kopani należała do bardzo trudnych, a każdy górnik rozpoczynający swoją „szychtę” pobierał górniczą markę, które w zależności od zmiany miały kształt koła, kwadratu lub trójkąta. W kolejnej sali wystawowej poznali elementy roboczego stroju górnika pracującego pod ziemią: buty, spodnie drelichowe, koszule, kurtki, rękawice drelichowe oraz najważniejsze kaski górnicze. Wiele emocji wzbudziła wśród nich ekspozycja prezentująca elementy kartografii i miernictwa górniczego, przedmioty z zakresu ratownictwa górniczego, tradycji górniczych (mundury górnicze, czako i marki górnicze, dyspozytorka, urządzenia ucieczkowe, pamiątki górnicze związane z pracą czy drobne urządzenia stosowane w pracy na kopalni. Bardzo ciekawym elementem zwiedzania było samodzielne wyszukiwanie przez uczniów sprzętu górniczego przy pomocy zdjęć otrzymanych od prowadzącego zajęcia edukacyjne. Radosław Kapciak zapoznał „małych gwarków” z wybranymi górniczymi eksponatami. Ponadto dowiedzieli się, że galowy mundur górniczy ma 29 guzików, a czako z czarnym pióropuszem noszą górnicy pracujący pod ziemią, z zielonym pióropuszem dyrektor kopalni, a czako biało-czerwone pióropuszem noszą członkowie orkiestry górniczej.

Stąd ruszyli na turystyczny spacer podziemną trasą turystyczną, gdzie zobaczyli m. in. stare fotografie górników, figurkę św. Barbary – patronki górników dowiadując się o najważniejszym górniczym święcie „Barbórce” obchodzonym 4 grudnia. Słuchając opowieści przewodnika o trudnej górniczej pracy mogli zaobserwować na podziemnych ekspozycjach „fedrujących” górników, zespoł mierniczych oraz podjąć próbę załadowania węgla przy pomocy łopaty zwanej „sercówą” do stojącego obok wagonika lub rozładowania wagonika z kłodami drewna. Ponadto dowiedzieli się jaką rolę w kopalni pełniły szczury oraz zobaczyli figurę Janka – „pierwszego górnika”, który w trakcie pogoni za lisem znalazł węgiel. Spacerując podziemnym chodnikiem widzieli zamontowane liczne czujniki gazu oraz aparaty telefoniczne, służące bezpiecznej pracy górników. Po wyjściu z kopalnianych podziemi zwiedzili jeszcze wystawę maszyn wyciągowych z wagonikami z ostatnim wydobytym węglem z szybów „Chrobry” i „Julia”.. Po przyjściu do „Sztygarówki” wszyscy „mali gwarkowie” otrzymali na pamiątkę swojej pierwszej „szychty” od przewodnika „Wałbrzyską mapę gwarków”.

W tym czasie druga klasa przeszła z Justyną Korzuch do Centrum Ceramiki Użytkowej. Tam spotkali się z ceramikiem Beatą Hałdaś, która poprowadziła przygotowane dla nich warsztaty ceramiczne „W świecie bajek”. W pierwszej części warsztatów Justyna Korzuch wprowadziła ich w świat legend, opowiadań i tajemniczych postaci związanych z historią górnictwa. Uczestniczy warsztatów usłyszeli legendę o małym chłopcu Janku – „pierwszym górniku”, który w trakcie zabawy ze zwierzętami, w pogoni za lisem odkrył czarne kamienie – węgiel. Słuchając opowieści o początkach wydobycia węgla w Wałbrzychu, mającej 500 lat historii górnictwa, poznali również kim był Skarbnik – tajemnicza postać, którą można zobaczyć w podziemiach oraz poznali postać św. Barbary – patronki górników. Na zakończenie tej części rozpoznawali przedstawiane i omawiane przez edukatora symbole górnicze, w tym: godło górnicze (perlik-młot i żelazko-krótki kilof), czako górnicze (czapka z pióropuszem), łopata (sercówa), kilof, wagonik, wieża wiertnicza, kask z latarką. Następnie wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali kawałki gliny, które po wysłuchaniu instruktażu Beaty Hałdaś oraz korzystając z jej uwag i pomocy przystąpili do samodzielnego modelowania w glinie wykonując małe figurki inspirowane usłyszaną legendą oraz postaciami lub zobaczonymi symbolami górniczymi. Wykorzystując własną inwencją i pomysłowość z dużym zaangażowaniem stworzyli m. in.: górnicze wagoniki, kubki, narzędzia górnicze, figurki górników oraz Skarbnika.. Na zakończenie aktywizujących warsztatów ceramicznych wielu z nich tworzyło również pamiątkowe figurki dla swoich bliskich. Po zakończeniu inspirujących warsztatów wszystkie gliniane figurki będą wypalone w celu ich utrwalenia, a następnie powrócą do „małych ceramików” na pamiątkę z ciekawych warsztatów ceramicznych w centrum Ceramiki Użytkowej.

Na zakończenie pobytu w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” obie klasy spotkały się ponownie w „Sztygarówce”, gdzie mogli kupić sobie drobne pamiątki. Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z JUSTYNĄ KORZUCH oraz RADOSŁAWEM KAPCIAKIEM oraz podziękowaniu prowadzącym zajęcia edukacyjne za ciekawe i aktywizujące uczestników wycieczki formy poznawania tradycji górniczych oraz historii górnictwa w dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu żwawo wyruszyli na parking..

Zadowoleni oraz pełni niezapomnianych wrażeń, w wesołych nastrojach autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do swojej szkoły.

Opiekunami uczestników wycieczki edukacyjnej byli Anna Cieślak i Danuta Hołub – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA