aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 25 marca 2019 roku uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wybrali się na ciekawą lekcję muzealną do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu lekcji muzealnych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 23 marca 2019 roku korzystając z piękniej pogody na swoją pierwszą wiosenną wycieczkę w malownicze Góry Sokole, z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze, wybrali się młodzi turyści z dwóch szkół podstawowych. Uczniowie m.in. dwóch klas IV a oraz V b z Lubawki uczestniczyli w cyklu wycieczek edukacyjnych i przyrodniczych organizowanych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego. Natomiast członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy SP nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych kamiennogórzan przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 25 marca 2019 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b z Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Lubawce uczestniczyli w Izbie Tkackiej w Chełmsku Śląskim w ciekawych warsztatach edukacyjnych „Od posiania do utkania”, które poprowadziła Teresa Sobala. Młodzi lubawczanie wzięli udział w cyklu wycieczek ph. „Poznajemy powiat kamiennogórski” organizowanym przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 22 marca 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b z Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Krzeszowie uczestniczyli w Izbie Tkackiej w Chełmsku Śląskim w ciekawych warsztatach „Od posiania do utkania”, które poprowadziła Teresa Sobala. Młodzi krzeszowianie wzięli udział w cyklu wycieczek ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanym przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-ZD

W dniu 21 marca 2019 roku uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim w poszukiwaniu wiosny wybrali się na wycieczkę autokarowo - pieszą do Krzeszowa. Tym samym rozpoczęli sezon turystyczny 2019 r. uczestnicząc w cyklu wycieczek „Poznajemy Powiat Kamiennogórski” organizowanym dla młodzieży szkolnej powiatu kamiennogórskiego przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 6 marca 2019 r. uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze zainaugurowali szkolny sezon turystyczny 2019. Korzystając z poprawy pogody wybrali się na krótką wycieczkę przeprowadzoną w ramach regionalnych lekcji przyrodniczych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.