aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 8 maja 2019 roku. uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, aktywnie wypełniający regulaminowe zadania odznaki Tropiciel Przyrody, wybrali się na krótką wycieczkę przeprowadzoną w ramach regionalnych lekcji przyrodniczych ph. „Moje miasto – Kamienna Góra” organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot PTSM-JR

W dniu 5 kwietnia 2019 roku. uczniowie klasy II e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wypełniając jedno z zadań do zdobycia odznaki Tropiciel Przyrody, wybrali się na krótką wycieczkę przeprowadzoną w ramach regionalnych lekcji przyrodniczych ph. „Moje miasto – Kamienna Góra” organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 30 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej w Lubawce uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu przeprowadzonej w ramach cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”, organizowanego dla młodzieży szkolnej naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 4 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wybrali się na ciekawą lekcję muzealną do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu lekcji muzealnych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-ZD

W dniach 8 - 12 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim, członkowie Szkolnego Koła PTSM, uczestniczyli w pięciodniowej wycieczce edukacyjno-przyrodniczej do Bukowca uczestnicząc w cyklu „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanym dla młodzieży szkolnej powiatu kamiennogórskiego przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 4 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy II e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wybrali się na ciekawą lekcję muzealną do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu lekcji muzealnych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-EB

W dniu 6 kwietnia 2019 roku na swoją drugą sobotnią wycieczkę wyruszyli młodzi turyści z Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Lubawce. uczestnicząc w cyklu wycieczek „Poznajemy Powiat Kamiennogórski”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 30 marca 2019 roku na swoją drugą sobotnią wędrówkę wybrali się młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy SP nr 2 w Kamiennej Górze, którzy wzięli udział w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 6 kwietnia 2019 roku korzystając z poprawy warunków atmosferycznych na pierwszą swoją sobotnią wycieczkę wybrali się członkowie Szkolnego Koła Turystycznego „Kompasik” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Młodzi turyści uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 28 marca 2019 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na zwiedzenie Podziemnej Trasy Turystycznej „Projekt Arado” inaugurując tegoroczny cykl wycieczek popularnych ph. „Kamienna Góra – moje miasto”. Cykl ten współorganizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa oraz „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera” dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.