aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 8 czerwca 2019 roku na ostatnią w tym roku szkolnym sobotnią wędrówkę wybrali się młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy SP nr 2 w Kamiennej Górze, którzy wzięli udział w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 4 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas IV a oraz V a ze Szkoły Podstawowej w Lubawce uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-ES

W dniu 4 czerwca 2019 roku w niecodziennej wyprawie, której celem było poznanie „Tej innej historii Lubawki”, uczestniczyli uczniowie klasy 6a ze Szkoły Podstawowej w Lubawce. Uczestnicy wyprawy odkrywców przyłączyli się w ten sposób do cyklu wycieczek pod hasłem „Poznajemy Powiat Kamiennogórski, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dla młodych mieszkańców naszego powiatu przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 3 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Lubawce uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w swojej pierwszej wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki do Centrów Edukacji”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot PTSM-JR

W dniu 4 czerwca 2019 roku uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatora centrum Aleksandrę Trytek. Młodzi kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu „wycieczki edukacyjne do Centrów Edukacji” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 fot. PTSM-JR

W dniu 6 czerwca 2019 roku uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce przyrodniczo-krajoznawczej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 30 maja 2019 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w swojej pierwszej wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 5 czerwca 2019 roku uczniowie klasy VII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w swojej trzeciej wycieczce autokarowo-edukacyjnej do centrów edukacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 29 maja 2019 roku uczniowie dwóch klas IV b oraz IV d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorów Damiana Sadowskiego oraz Piotra Słomskiego, w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.