aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PTSM Kamienna GóraW dniu 18 czerwca 2019 roku zakończony został Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019. W trakcie jego trwania uczniowie pięciu szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego uczestniczyli w różnorodnych działaniach programowych popularyzujących turystykę szkolną, oraz rozwijających zainteresowania turystyczno-krajoznawczo-przyrodnicze, których organizatorem był Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Powiatu Kamiennogórskiego oraz Gminy Kamienna Góra.

 

Do młodych turystów z trzech szkół podstawowych – SP nr 1 w Kamiennej Górze, SP nr 2 w Kamiennej Górze oraz ZSP SP w Chełmsku Śląskim dołączyli od września 2018 roku uczniowie ZSP SP w Krzeszowie, a od marca 2019 roku swoje uczestnictwo w imprezach turystyczno-krajoznawczych Oddziału PTSM w Kamiennej Górze zaznaczyli również uczniowie ZSP SP w Lubawce. W minionym roku szkolnym przeprowadzono łącznie 139 imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej, w których uczestniczyło ogółem 5.358 uczestników (1.145 osób), w tym 3.088 młodych turystów (993 osoby), 383 opiekunów (109 osób) oraz 87 edukatorów (43 osoby) w Centrach Edukacji Ekologicznej lub przewodników zwiedzanych przez nich obiektów turystyczno-krajoznawczych. Średnia uczestnictwa w jednej imprezie turystyczno-krajoznawczej wyniosła 25,60 osób. Od chwili powstania w dniu 5 marca 1998 roku Oddziału PTSM w naszych imprezach turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej wzięło udział 36.146 uczestników.

Uczestnicy naszych działań programowych bardzo chętnie jeździli na zajęcia edukacyjne do: Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu (10), Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie (9), Szkółki Leśnej w Krzeszowie (7). Ponadto uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Wałbrzychu (4), Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu (3), Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie (3), Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie (2) oraz Zielonego Wulkanu w Rzeszówku (1).

Młodzi mieszkańcy naszego powiatu uczestniczyli w 15 lekcjach muzealnych w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, 4 warsztatach lniarskich w Izbie Tkackiej w Chełmsku Śląskim oraz 3 lekcjach zamkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu. Ponadto 3-krotnie odbywali wycieczki do Podziemnego Miasta „Osówka”, 2-krotnie do dawnego Opactwa Cystersów w Krzeszowie, a także zwiedzili Dawną Kopalnię w Nowej Rudzie, PTT „Arado” w Kamiennej Górze, „Vitbis” – Fabrykę Bombek w Złotoryi oraz ZOO Farmę w Łącznej. Ponadto dużą popularnością, zwłaszcza wśród uczniów klas młodszych, cieszyły się wycieczki terenowe, których celem było poznanie przez dzieci i młodzież szkolną obiektów przyrodniczych prawem chronionych naszego powiatu: rezerwatu przyrody „Głazy Krasnoludków” i pomników przyrody, a także ścieżek przyrodniczych. W trakcie tych wycieczek ich uczestnicy wytrwale wypełniali normy na odznakę Tropiciel Przyrody, a ich uzupełnieniem były regionalne lekcje przyrody utrwalające zdobyte w trakcie wycieczek praktyczne wiadomości oraz umiejętności przyrodnicze.
Natomiast młodzi miłośnicy aktywnego wypoczynku na łonie natury ze szkół podstawowych w Kamiennej Górze i Lubawce brali udział w klasowych oraz sobotnich pieszych wędrówkach górskimi szlakami turystycznymi zdobywając punkty do wybranych przez siebie odznak turystycznych” GOT, Turysta Przyrodnik, MOK oraz ROK. Młodzi wędrowcy z ZSP SP w Chełmsku Śląskim uczestniczyli w „zielonej szkole” w Bukowcu oraz tradycyjnie już w klasowym Rajdzie Nocnym. Przeprowadzono także Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego.

W minionym Szkolnym Roku Turystycznym 2018/2019 w 88 imprezach turystyczno-krajoznawczych uczestniczyło 1.877 uczniów i ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, a najaktywniejsi uczniowie brali udział w 14 z nich. W 31 imprezach uczestniczyło 758 uczniów i ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, a najaktywniejsi uczniowie uczestniczyli w 10 z nich. Z kolei w 10 działaniach programowych wzięło udział 314 uczniów i ich opiekunów z ZSP SP w Lubawce,, a najaktywniejszy ma 6 udziałów. Natomiast w 9 działaniach brało udział 303 uczniów i ich opiekunów z ZSP SP w Krzeszowie, z których najaktywniejsi zaliczyli po 8 udziałów. ZSP SP w Chełmsku Śląskim uczestniczył w 5 imprezach turystyczno-krajoznawczych i po tyle udziałów zaliczyli najaktywniejsi z 95 uczniów oraz opiekunów tej szkoły.

Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019 zakończony, ale nie podsumowany. Tradycyjne, organizowane w czerwcu od 2013 r., Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego ze względów organizacyjnych zostało przeniesione na wrzesień. Najaktywniejsi młodzi turyści podczas trwania podsumowań, których terminy oraz miejsca przeprowadzenia zostaną uzgodnione z opiekunami otrzymają zdobyte przez siebie odznaki turystyczno-krajoznawcze, a także dyplomy indywidualne oraz nagrody rzeczowe.

WSZYSTKIM MŁODYM TURYSTOM ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WAKACJI !!!

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA