aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 10 czerwca 2019 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w ciekawej lekcji muzealnej ph. „Historia jednego zabytku” poznając historię kamiennogórskiego ratusza. Cykl lekcji muzealnych „Kamienna Góra – moje miasto” jest organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Terenowa lekcja muzealna została przeprowadzona przez Przemysława Burchardta. Cykl lekcji muzealnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przybyciu do muzeum kamiennogórscy pierwszoklasiści spotkali się z Przemysławem Burchardtem, który zaprosił ich na rynek – centralne miejsce naszego miasta. Uczestnicy lekcji muzealnej zobaczyli na nim ciemny prostokąt - miejsce pierwszego ratusza wybudowanego w 1564 r. Ratusz został zniszczony przez pożar w 1638 r. i po 22 latach wyremontowany. W XIX w. wokół ratusza było 35 kramów kupieckich zwanych ławami”. W 1831 r zawaliła się wieża ratuszowa, ale stary ratusz funkcjonował do 1873 r. o czym informuje także tablica pamiątkowa, którą uczestnicy lekcji muzealnej widzieli spacerując do ul. Karola Miarki.

Tam zatrzymali się przy jednej z barokowych kamienic, kupionej przez władze miejskie w 1874 r., od kupca Conrada, która jak opowiedział im Przemysław Burchardt była tymczasową siedzibą władz miejskich do 1905 r. Pod koniec XIX stulecia wzrosła liczba i zamożność mieszkańców miasta, rozszerzyły się jego granice, a tymczasowa siedziba władz miejskich stała sią zbyt ciasna i niefunkcjonalna Zdecydowano o budowie nowego ratusza na placu przy Górnej Bramie miejskiej.

Po dojściu przez uczestników terenowej lekcji muzealnej przed budynek nowego ratusza młodzi kamiennogórzanie dowiedzieli sią od prowadzącego zajęcia Przemysława Burchardta, że został ob. Budowany w latach 1904-1905. W fasadzie zachodniej zobaczyli wieżę ratuszową z zegarem z symbolem słońca. Ponadto prowadzący lekcję zwrócił ich uwagę na płaskorzeźby głów mężczyzn nad trzema dużymi oknami Sali Rajców, które symbolizują różne stany społeczne reprezentantów władz miejskich: chłopa, rzemieślnika i kupca. Natomiast po prawej stronie wieży pokazał im personifikacje czterech temperamentów: melancholika, flegmatyka, choleryka i sangwinika. Ponadto mogli zobaczyć herb Kamiennej Góry w zwieńczeniu fasady ratusza.

fot. PTSM-JR

Po wejściu na piętro w ratuszu zobaczyli interesujący witraż na półpiętrze przedstawiający godło Prus i Godło Śląska. W witrażu umieszczone są zwierzęta: wiewiórka – symbol zapobiegliwości i roztropności oraz sowa – symbol mądrości roztropności, a także herb naszego miasta. Następnie weszli do Sali Witrażowej, najbardziej reprezentacyjnego wnętrza ratusza, gdzie odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej. Ich wzrok przykuły trzy duże okna witrażowe. Jak opowiedział im Przemysław Burchardt przedstawiają one trzy ważne fakty z historii miasta: odzyskanie miasta przez księcia Bolka II Małego w 1348 r., rozkwit handlu płótnem w Kamiennej Górze w XVIII w. oraz bitwę pod Kamienną Górą 23 czerwca 1760 r. Ponadto prowadzący lekcję muzealną zwrócił ich uwagę na strop kasetonowy z kurdybanem (tłoczona i malowana skóra), aktualny herb Kamiennej Góry, Godło Polski oraz trzy flagi: Polski, Unii Europejskiej oraz Kamiennej Góry.

Po powrocie do Muzeum Tkactwa uczestnicy lekcji muzealnej przystąpili do inspirujących zajęć plastycznych, których celem było poznanie przez nich herbu naszego miasta. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali kartki z konturem herbu Kamiennej Góry. Kolorując poszczególne elementy herbu utrwalali znajomość niebiesko-czerwonych barw naszego miasta.

Po zakończeniu aktywizującej małych kamiennogórzan lekcji muzealnej, podziękowali Przemysławowi Burchardtowi za ciekawie spędzony czas oraz nowe wiadomości o kamiennogórskim ratuszu udali się w drogę powrotną do szkoły zabierając ze sobą na pamiątkę swoje prace plastyczne.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowała Katarzyna Grzelak - wychowawca klasy.

fot. PTSM-JR

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA