Print
fot. PTSM-JR

W dniu 18 września 2018 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Była to szesnasta z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Jagniątkowa młodzi kamiennogórzanie skierowali niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów KPN, gdzie spotkali się z Lidią Przewoźnik i Patrycją Rachwalską – edukatorami Karkonoskiego Parku Narodowego, które poprowadziły przyrodnicze zajęcia edukacyjne dla kamiennogórskich drugoklasistów.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach obejmowały kilka różnorodnych zadań. Każdy uczestnik przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał od prowadzącej zajęcia Lidii Przewoźnik kartę pracy z rebusami, z których po ich rozwiązaniu poznawali nazwy ośmiu gatunków drzew: jodła, buk, czereśnia, modrzew, sosna, brzoza, świerk oraz jawor. Po sprawdzeniu prawidłowego zapisania nazw gatunków drzew rosnących w lasach Karkonoskiego Parku Narodowego omówiony został plan trasy leśnej wycieczki, gdzie zostało ponumerowanych 16 drzew do rozpoznania przez uczestników wycieczki.

Następnie wszyscy uczestnicy wycieczki wędrując z z Lidią Przewoźnik zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie drzewa z numerami oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia uczyli się jak rozpoznawać ich gatunek. Z uwagą oglądali pokazywane im elementy danego drzewa: liście, igły, szyszki, korę lub nasiona drzew. Nazwy drzew były zapisywane przez nich w kartach pracy, a na planach mali kamiennogórzanie zaznaczali sobie numery odszukanych w lesie drzew oznakowanych kolejną liczbą (od 1 do 16). Mali adepci karkonoskiej przyrody z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, które prezentowała im na Lidia Przewoźnik. Przy pomocy posiadanych planów trasy leśnego spaceru z zaznaczonymi numerami drzew bardzo chętnie wyszukiwali je w terenie. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich w kolejności były: jawor, sosna, brzoza, modrzew, jodła, czereśnia, buk oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew starali się rozpoznać samodzielnie m. in. czereśnię oraz buk. Dowiedzieli się także, że igły świerka są kłujące w odróżnieniu od igieł jodły. Podczas leśnego spaceru zobaczyli również drzewa z namalowanym numerem – tak w Karkonoskim Parku Narodowym oznaczone są wszystkie jodły. Na zakończenie zajęć wspólnie z Lidią Przewoźnik polegające na uzupełnieniu brakujących liter w zielonych kratkach (wybieranych z naw drzew zapisanych w kartach pracy) oraz odczytanie ułożonego z tych liter przyrodniczego hasła.

Natomiast zajęcia, których celem było zapoznanie uczestników przyrodniczej wycieczki z procesem zapylania kwiatów przez pszczoły odbywające się w altance przeprowadzała Patrycja Rachwalska. Zajęcia rozpoczynały się, wspólnym z uczestnikami, omówieniem budowy kwiatów oraz pszczoły. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się dlaczego zapylanie kwiatów jest bardzo ważnym procesem dla rozwoju roślin. Ponadto rozpoznawali i nazywali kwiaty pokazywane im na zdjęciach, a także dobierali w pary zdjęcia przedstawiające owoce i kwiaty danego gatunku roślin. Podsumowaniem tej części zajęć była zgadywanka, w trakcie której uczniowie określali wykonawcę opisywanej przez prowadzącą pszczelej czynności – królowej, robotnicy, trutnia lub osy. W części plastycznej zajęć uczniowie przystępowali do samodzielnego wykonania kwiatków z kolejno dostarczanych im przez prowadzącą zajęcia elementów – rozpoczynając od płatków, poprzez dno kwiatowe pręciki oraz szyjkę słupka. Tak przygotowane kwiatki nawilżali pachnącym olejkiem, a następnie przygotowywali z kawałków waty i samoprzylepnego obrazka pszczółki. Połączone kwiatki tworzyły „małe łąki”, nad którymi przelatywały pszczoły dokonując „zapylania kwiatów”. Zobaczyli również jak pszczoły – robotnice budują z wosku pszczelego plaster, w którym królowa – matka składa jajka oraz jaką rolę w ulach spełniają królowa - matka, robotnice oraz trutnie. Robotnica podczas swojego 35-40-dniowego życia bardzo ciężko pracuje oraz produkuje około pół łyżeczki miodu. Najdłużej, bo około 5-6 lat żyje królowa – matka. Wykonane przez siebie w trakcie zajęć przyrodniczych kwiatki oraz pszczółki uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów mogli zabrać ze sobą do domu.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów KPN oraz zabawy na placu zabaw.

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia z prowadzącymi zajęcia edukacyjne LIDIĄ PRZEWOŹNIK i PATRYCJĄ RACHWALSKĄ opuścili bardzo gościnny Karkonoski Bank Genów KPN w Jagniątkowie i pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkania autokarem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Anna Chamot i Barbara Hnisdiłów – wychowawczynie klas, Beata Bugaj-Gajek - rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.