aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na częściowy remont budynku dworca PKP Sędzisław.


Oferty można było składać do 17 grudnia. Na stronie PKP nie ma na razie informacji o zwycięzcy przetargu.

Dokumentacja dotyczyć ma m.in. naprawy stropu w przybudówce, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, naprawy tynków piwnicznych i na klatce schodowej, naprawy schodów zewnętrznych, wymiany drzwi w bocznej przybudówce, wymiany stolarki okiennej, oczyszczenia elewacji.

Firma, która wygra przetarg ma wykonać projekt budowlany, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, uzyskać opinie, pozwolenia, uzgodnienia oraz pozwolenia na budowę oraz pełnić nadzór autorski.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA