aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

kapliczka

W Krzeszowie odtworzona została jedna z kapliczek tworzących drogę procesyjną “Pięciu radości św. Anny”. Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich, dzięki grantowi z LGD Kwiat Lnu, odtworzyło kapliczkę “Narodzenie NMP”.

 

Ostatnim etapem projektu grantowego “Kapliczka Słupowa Św.Anny” było poświęcenie kapliczki. Konstrukcja powstała

Dzięki sponsorom wykonano i umieszczono na kolumnie kapliczki)4 obrazy:.Narodzenie NMP, Św. Józef ojciec NMP, Św. Elżbieta, Błogoslawiona Maria Luiza Merkert - współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety.

Narodzenie NMP

W poświęceniu uczestniczyły osoby, które były zaangażowane w realizację zadania:Prezes LGD Kwiat Lnu, Rada Sołecka Krzeszowa, S. Elżbietanki,wykonawca kapliczki ,członkowie Stowarzyszenia oraz nieliczni mieszkańcy Krzeszowa.

Aktu poświęcenia dokonał ks. Prałat Jerzy z Krzeszowskiego Sanktuarium.

Grant w kwocie 19776,00 otrzymany od LGD Kwiat Lnu, w postępowaniu konkursowym, pozwolił na odtworzenie obiektu małej architektury w celu zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego w Krzeszowie.

kapliczka św. Józef 

 

REKLAMA