aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. wp

Kasy fiskalne pozwalają rejestrować sprzedaż towarów i usług. Mimo że nie wszyscy przedsiębiorcy muszą korzystać z tych urządzeń, to Ministerstwo Finansów uznało, że wymiana kas starego typu na kasy online pozwoli uszczelnić system podatkowy. Którzy przedsiębiorcy już korzystają z kas fiskalnych online, a których dopiero czeka zmiana?

Trzy rodzaje kas fiskalnych na polskim rynku

Kasa fiskalna to częsty widok w sklepach i punktach usługowych. Od strony technicznej to urządzenie jest wyposażone w pamięć (przedsiębiorca zapisuje oferowane towary i usługi) i pozwala ewidencjonować prowadzoną sprzedaż. Aktualnie przedsiębiorcy korzystają z trzech rodzajów kas fiskalnych, czyli:

 • kas z zapisem papierowym – nie są one już sprzedawane, producenci i dystrybutorzy oferowali je do 31 sierpnia 2019 r.
 • kas z zapisem elektronicznym – w dalszym ciągu są w sprzedaży (do 31 grudnia 2022 r.),
 • kas online – to nowoczesne urządzenia, które docelowo mają zastąpić kasy wymienione powyżej.

Elementem różnicującym wymienione kasy jest sposób zapisu informacji o przeprowadzonych transakcjach. W przypadku kas online zarówno dane o wystawionych paragonach, jak i raporty dobowe są przekazywane za pośrednictwem sieci teleinformatycznej do Centralnego Repozytorium Kas. Zgromadzonymi danymi zarządza Szef Krajowej Administracji Skarbowej, może on je również przesyłać m.in. do urzędów skarbowych.

Kasy fiskalne online od 1 stycznia 2020 r.

Aktualnie kasy fiskalne online są już w użyciu – od 1 stycznia 2020 r. obowiązek korzystania z nich mają dwie grupy przedsiębiorców. Mowa tu o firmach:

 • które świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym również naprawiają, zakładają, bieżnikują i regenerują opony, dokonują wymiany opon lub kół zarówno dla pojazdów silnikowych, jak i motorowerów,
 • które sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Z kas fiskalnych online mogą korzystać również przedsiębiorcy, którzy chociaż nie zostali objęci takim obowiązkiem, to jednak zdecydowali się na wymianę dotychczasowego urządzenia.

Kogo jeszcze czeka wymiana kasy fiskalnej?

Warsztaty samochodowe i punkty sprzedaży benzyny silnikowej to nie jedyne podmioty, które zostały wymienione w art. 145b ustawy o podatku od towarów i usług. To właśnie tam ustawodawca wskazał, że od 1 lipca 2020 r. za pomocą kas fiskalnych online rejestrować sprzedaż będą musiały firmy:

 • świadczące usługi związane z wyżywieniem (świadczonym wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne), w tym również sezonowo i usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu, półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Kolejne grupy podmiotów, które będą musiały zaopatrzyć się w kasy fiskalne online, to przedsiębiorcy świadczący usługi:

 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji finansowej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ich obowiązek korzystania z kas fiskalnych online obejmie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jaką kasę fiskalną wybrać dla swojej firmy?

Każda kasa fiskalna online jest tak skonstruowana, że pozwala przekazywać informacje za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Urządzenia dostępne na rynku znacząco się jednak między sobą różnią. Na stronie https://netvet.pl/kasy-fiskalne-4 dostępne są zarówno małe kasy mobilne, jak i urządzenia stacjonarne. Te pierwsze zaprojektowane zostały z myślą o przedsiębiorcach, którzy nie pracują w siedzibie swojej firmy, ale świadczą usługi bezpośrednio w miejscu zamieszkania klienta. Z kolei urządzenia stacjonarne mają większe gabaryty.

Przy zakupie kasy fiskalnej online uwagę warto zwrócić nie tylko na mobilność urządzenia, ale również pojemność jego bazy PLU (od niej zależy, ile produktów/usług będzie można wprowadzić do pamięci kasy) oraz sposób podłączenia do internetu. Przedsiębiorców, którzy oferują bardzo rozbudowaną bazę produktów, zainteresować może możliwość podłączenia do kasy skanera kodów kreskowych.

Wybierając kasę fiskalną online, warto też upewnić się, że na paragonie będzie można zamieścić numer NIP nabywcy. Urządzenia starszego typu najczęściej są pozbawione tej opcji. Tymczasem po zmianie przepisów, od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu tylko wówczas, gdy znajduje się na nim numer NIP nabywcy.

Wymieniasz kasę fiskalną? Skorzystaj z ulgi

Zakup nowej kasy fiskalnej to spory wydatek, szczególnie jeżeli firma korzysta z kilku takich urządzeń. Z tego względu Ministerstwo Finansów postanowiło, że każdy przedsiębiorca wymieniając starą kasę fiskalną na kasę online, będzie mógł skorzystać z ulgi.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów ulga na zakup kasy wynosi 90 proc. jej ceny netto. Jednocześnie obowiązuje maksymalny limit 700 zł. Zwrot środków zależy od tego, czy przedsiębiorca jest czynnym czy biernym podatnikiem VAT. Jeżeli przedsiębiorca jest:

 • czynnym podatnikiem VAT – zwrot rozliczy w deklaracji VAT,
 • biernym podatnikiem VAT – zwrot nastąpi po złożeniu wniosku do urzędu skarbowego.

W drugim przypadku do wniosku należy dołączyć załączniki. Są to kopia faktury za zakup kasy fiskalnej, kopia dowodu zapłaty za urządzenie i kopia raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego na kasie. Ostatni dokument będzie dowodem, że kasa fiskalna jest użytkowana.

 

REKLAMA