Print
fot. wp

Będąc właścicielem firmy, kierownikiem zespołu, dyrektorem działu, w szerokim kontekście kimś odpowiedzialnym za zarządzenie zasobami ludzkimi w pracy trzeba wykazywać pewne cechy, zachowania warunkujące sukces w wydajności przeprowadzanych czynności, projektów etd. Jaki powinien być dobry szef? Na to pytanie nie istnieje jedna dobra odpowiedź, wszystko zależy w jakim kontekście jest ono stawane. Czy szef w sensie jego poziomu relacji międzyludzkich czy zdolności kierowniczych, merytorycznych? Tak czy inaczej dobry przełożony powinien przede wszystkim godnie traktować swoich pracowników, stawiając na otwieranie możliwości rozwoju poszczególnym jednostkom jak i całego zespołu.

Jak rozwijać umiejętności pracowników?

Każda praca, w której niezbędny jest ciągły proces rozwoju umiejętności, aktualizowania wiedzy powinna umożliwiać pracownikom poznawanie najnowszych narzędzi. Jest to główny warunek utrzymania dostatecznej efektywności pracy i minimalizowania spadku wydajności wykonywanych czynności. Dobry przełożony powinien więc jak najbardziej inwestować w swoich pracowników, umożliwiając im podnoszenie kwalifikacji względem potrzeb do danego profilu pracy.

Co można zrobić? Przede wszystkim umożliwić swoim podwładnym uczestnictwo we wszelkich kursach doszkalających. Można je zorganizować wewnątrz firmy, zatrudniając wyszkolonego specjalistę do zorganizowania zajęć, warsztatów lub skorzystać z opcji oferowanych przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, których na rynku jest mnóstwo.

Dla pracowników biurowych, szczególnie z zakresu branż finansowych polecany jest kurs Excel. Jest to narzędzie powszechnie wykorzystywane w pracy biurowej. Dobra znajomość funkcji programu Excel pozwala wydajnie i efektywnie wykonywać czynności związane z tworzeniem zestawień, wyliczeń, planowania, zarządzania danymi, co się przekłada na jakość pracy całego zespołu.  

Co dają kursy szkoleniowe?

Podnoszenie kwalifikacji swoim pracownikom, mimo, że wymaga to inwestycji finansowych przynosi zadawalające efekty. Z jednej strony wyszkolony pracownik posiada szerszą wiedzę, którą może wykorzystywać w pracy, zwiększając tym swoją efektywność. Nawet, jeśli na początku pracy na jakimkolwiek etacie zatrudniony nie posiada wystarczających kwalifikacji, a inne wymagania są spełnione zawsze warto takiego pracownika na początku wyszkolić. Zdolna, chętna do współpracy osoba z pewnością się sprawdzi.

Druga rzecz to budowanie w pracowniku poczucia pewnego rodzaju spełnienia zawodowego. Jeśli człowiek się rozwija, poszerza swoją wiedzę, zdobywa nowe doświadczenia to czuje się w jakimś stopniu spełniony. To w dalszej kolejności minimalizuje wypalenie zawodowe i pozostanie w ciągłym ruchu zawodowym. Wewnętrzne poczucie wartości także przekłada się na wysoką jakość wykonywanej pracy.

Odpowiadając na pytanie, czy warto inwestować w rozwijanie umiejętności swoich pracowników odpowiadamy jednogłośnie tak, nawet jeśli wymaga to wydawania sporych sum. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo powinno tak gospodarować budżetem, by znaleźć fundusze na rozwój swoich pracowników.