aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Najnowsze

dcrDolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów
w dziedzinach:

1. kardiologii
2. rehabilitacji w chorobach narządu ruchu / rehabilitacji ogólnej / rehabilitacji / rehabilitacji medycznej

 

oraz
terapeutę zajęciowego
• posiadającego wykształcenie średnie o kierunku terapeuty medycznego lub
• posiadającego wykształcenie wyższe na kierunkach lub specjalnościach terapii zajęciowej lub
• posiadającego wykształcenie policealne (ukończył szkołę policealną publiczną lub niepubliczną posiadającą prawa szkoły publicznej), uzyskując tytuł technika zawodowego albo dyplom potwierdzający zawodowe kwalifikacje.

• Oferujemy:
1. stabilne zatrudnienie w oparciu o kontrakt lub umowę o pracę
2. atrakcyjne wynagrodzenie
3. pracę w rozwojowej firmie
4. możliwość doskonalenia się i poszerzania kompetencji
5. możliwość zamieszkania na terenie szpitala w otoczeniu kompleksu leśno-parkowego

Wszelkich informacji udziela dział służb pracowniczych, tel.: 75 645 9712. Zapraszamy do składania ofert lub CV osobiście albo listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat @ dcr.org.pl
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

REKLAMA