aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. lh

Prowadzenie małej i dużej firmy szczególnie w gąszczu stale zmieniających się przepisów nie jest zawsze proste i przyjemne. Nawet najlepszy pomysł na biznes i dobra koniunktura nie poprawiają humoru, jeśli toniemy w stercie dokumentów, wezwań do urzędów i kontroli. A przecież nie każdy przedsiębiorca zna się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i śledzeniu przepisów. Biznes jest od tego, żeby zarabiał i przynosił satysfakcję, a nie męczył. I zarówno początkujący, jak i doświadczeni przedsiębiorcy podkreślają, że niezwykle ważną sprawą jest dobra księgowość.

Trzy lata po wyborach samorządowych proponujemy wystawienie oceny samorządowcom. Wystarczy wysłać SMS-a.
Poniżej aktualne wyniki tegorocznego głosowania i zasady oddawania głosów.

Wyniki będą aktualizowane przynajmniej raz dziennie ok. godziny 20.00. Głosowanie trwa do 30 grudnia 2017, do godziny 20.00.

fot. via wp

Sypialnia jest pomieszczeniem, które pełni jedną z najważniejszych ról w naszym domu – zapewnia nam wypoczynek po ciężkim dniu.
W związku z tym przy jej aranżacji powinniśmy poświęcić bardzo dużo uwagi i zadbać by panujący tam wystrój sprzyjał relaksacji.

Katharsis Kamienna Góra 

KATHARSIS SALON ZDROWIA I URODY
UL. SPACEROWA 5A
BUDYNEK  „ROYAL”
www.salon-katharsis.pl
Tel. 665 408 456

PRZYPOMINAMY, O MOŻLIWOŚCI NABYCIA KART PODARUNKOWYCH NIEZASTĄPIONYCH JAKO ŚWIĄTECZNY PREZENT.

NOWOŚĆ - LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA

DCR Kamienna Góra

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłosiło w dniu 3 grudnia 2017 r. przetarg na dostawę nowego sprzętu medycznego. Planowane zakupy sprzętu będą możliwe dzięki wnioskowi złożonemu przez Panią Iwonę Krawczyk, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego a zarazem radną Sejmiku. Powyższy wniosek został pozytywnie przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Jarkowice

W Jarkowicach, jesienią realizowano projekt „Dla starszego i młodszego – dla każdego coś fajnego” w ramach Działaj Lokalnie X. Podczas realizacji projektu odbyło się kilka spotkań integracyjnych dla mieszkańców, w różnorodnych tematach: spotkanie sportowo – rekreacyjne z ogniskiem, warsztaty florystyczne dla dorosłych i zajęcia plastyczne dla dzieci, prelekcja dotycząca początków Jarkowic, atrakcji krajoznawczych i florystycznych.

fot. via lh

Zgodnie z art. 66 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, w przypadku spełnienia wszystkich następujących przesłanek: wina oraz społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia postępowania nie stosuje się jednak wobec sprawcy, który popełnił przestępstwo zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności (art. 66 § 2 Kodeksu karnego. Okres próby, w myśl art. 67, wynosi od roku do 3 lat i biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

KredytOK Kamienna Góra

fot. lh

Nasi rodzice i dziadkowie potrafili całe swoje zawodowe życie spędzić w jednym zakładzie pracy. Czasy się jednak diametralnie zmieniły. Specjaliści wręcz głoszą, że w ciągu swojego życia będziemy musieli kilka razy się przekwalifikowywać. Niezależnie od trendów zmieniających się na rynku pracy, istnieją uniwersalne cechy, które sprawdzają się w każdym zawodzie. Jak się przygotować, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?